De ICSI procedure uitgelegd

IVF/ICSI is een uitbreiding van de embryo transplantatie behandeling. Een groot deel van de behandeling gebeurt dan ook op dezelfde wijze als bij deze behandeling (zie www.animalembryocentre.nl). Bij een embryo transplantatie ontstaat het embryo na inseminatie van de merrie en dit embryo wordt 7-8 dagen na de ovulatie uit de baarmoeder gespoeld en vervolgens in een ontvangster geplaatst. Indien het verkrijgen van een embryo niet mogelijk is, kan een IVF/ICSI behandeling worden gedaan. Bij IVF/ICSI worden eicellen gewonnen uit het ovarium van de merrie tijdens een Ovum Pickup behandeling (OPU). Tijdens deze OPU worden eicellen verkregen uit zowel grote, rijpe, follikels als uit kleine, niet rijpe, follikels. Deze eicellen ondergaan in het laboratorium nog een laatste rijpingsfase. Daarna worden de eicellen bevrucht door middel van de ICSI techniek: het injecteren van één enkele zaadcel in de eicel. Na de ICSI worden de bevruchte eicellen een aantal dagen gevolgd om hun ontwikkeling tot embryo te volgen. Na ongeveer een week wordt het blastocyst stadium bereikt en vindt de transplantatie in een draagmerrie plaats.

Het succes van de IVF/ICSI procedure is sterk afhankelijk van vele factoren. Hoewel het verkrijgen van eicellen tijdens een OPU in de meeste gevallen succesvol zal zijn, zullen deze eicellen niet allemaal levensvatbaar zijn. De kans dat een bevruchte eicel zich ontwikkelt tot een embryo dat in een ontvangster geplaatst kan worden varieert tussen de 20% en 30%. De succeskans wisselt sterk tussen merries en is afhankelijk van de leeftijd en het ras van de donormerrie en is bovendien afhankelijk van de kwaliteit van het sperma van de hengst. Dit betekent dat bij sommige donormerries een eerste IVF/ICSI procedure zal resulteren in een succesvolle dracht, terwijl  bij andere donormerries meerdere IVF/ICSI procedures nodig zullen zijn.

  • Equine Fertility Centre
  • Boekhorstweg 3
  • 6105AD Maria-Hoop
  • T: +31 (0)475 30 22 02
  • M: +31 (0)6 5465 4208
  • info@equinefertilitycentre.nl